آموزش مهارتهای درک مطلب

یکی از مهارتهایی که متاسفانه اکثرا زبان آموزان مشکل دارند مهارت درک مطلب هست. معمولا در کلیه آزمونهای داخلی زبان در این بخش دانش لغات و نیز درک مطلب سنجیده می شود . بهترین روش برای افزایش دامنه لغات یادگیری لغات در متن هست زیرا بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی بیش از 50 معنی دارند که این امر مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد می کند به همین منظور در دوره های آموزشی این مرکز واژگان کتابهایی نظیر 504 واژه واژگان ضروری برای تافل و نیز لغات استفاده شده در بسیاری از آموزنهای داخلی گذشته نظیر   MSRT,EPT,TOLIMO,UTEPT در متنها به روش خاصی گنجانده شده تا هم دایره لغات زبان آموزان افزایش یابد و هم مهارتهای درک مطلب یادگرفته شود علاوه بر آن  توضیحات تشریحی بسیاری از درک مطلبهای آزمونهای دوره های گذشته نیز در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد.