نرم افزارهای اجرای فایلهای آموزشی

جهت مشاهده فایلهای آموزشی به روش زیر عمل کنید

ابتدا از لیست بالا ” نرم افزار اجرای فایلهای آموزشی را دانلود و نصب کنید.

 از قسمت توضیحات تشریحی مباحث گرامر، جلسه اول شبه جمله ها را دانلود کرده و سپس باز کنید.

 پس از باز نمودن فایل شبه جمله ها، کد را کپی کرده و برای یکی از ادمین ها در تلگرام بفرستید.

کدی که ادمین در اختیار شما قرار می دهد در قسمت سریال وارد کرده و سپس تایید کنید