09150122047- 09057108093

مرکز تخصصی آموزش آنلاین آزمونهای زبان انگیسی داخلی و بین المللی

MSRT آزمون

آزمون  وزارت علوم یا MSRT مخفف 

Ministry of Science, Research and Technology

 دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل  در مقطع دکترا در دانشگاه های معتبر ایران را دارند باید این مدرک را داشته باشند.

MHLE آزمون

آزمون   وزارت بهداشت و درمان  مخفف 

Ministry of Health Language Exam

  می باشد  . این آزمون مخصوص دانشجویانی است که متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی وزارت بهداشت می باشند.

MHLE آزمون

آزمون   وزارت بهداشت و درمان  مخفف 

Ministry of Health Language Exam

  می باشد  . این آزمون مخصوص دانشجویانی است که متقاضی ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی وزازت بهداشت می باشند.

UTEPT آزمون

مخفف   UTEPT  آزمون زبان انگلیسی 

University Of Tehran’s English Proficiency Test 

می باشد. این آزمون مختص دانشجویان دانشگاه تهران و تعداد محدودی از دانشگاههای دیگر ایران می باشد.     

09150122047- 09057108093