دوره های آمادگی این آزمون به دو صورت فشرده و بلند مدت دو ماهه برگزار می گردد.

در دوره بلند مدت دو ماهه پس از بررسی هر موضوع  سوالات دوره های قبل مرتبط به آن موضوع در کلاس تجزیه و تحلیل می گردد. علاوه بر آن کلیه سوالات آزمونهای قبلی تافل  تولیمو و ای پی تی طبقه بندی شده واز زبان آموزان خواسته می شود در منزل آن  آزمونها را انجام دهند. سوالاتی که اکثر زبان آموزان مشکل داشته باشند در کلاس بحث خواهد شد. پس از پایان دوره 5 آزمون آمادگی جامع برگزار گردیده و .

لازم به ذکر است که در این دوره علاوه بر آموزش، تکنیکهای مناسب برای پاسخگویی به هر بخش هم آموزش داده می شود.

.بر مبنای آن آزمونها زبان آموزان مشاوره خواهند شد.

دوره فشرده  یک هفته قبل از آزمون در 10 جلسه برگزار می گردد و کلیه سوالات دور های قبلی و موضوعاتی که احتمالا زبان آموزاندر آزمون پیش رو سوال خواهند داشت بررسی می گردد. به زبان آموزان در خصوص چگونگی پاسخگویی به بخشهای مختلف آزمون مشاوره داده می شود.

این دوره برای زبان آموزانی که قبلا در دوره های آموزشی شرکت کرده اند مناسب می باشد.