هدف این کانال دسترسی رایگان به سوالات آزمونهای داخلی بخصوص MSRT  میباشد. علاوه بر این مطالب آموزشی در سطح پیشرفته مرتبط با آزمونهای داخلی ارائه می گردد.

جهت دسترسی به کانال آزمونهای داخلی بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://t.me/msrttest